Tööandjale:
töökogemus üle 10 aasta
oma spetsialistede meeskond
proffesionaalne juriidiline tugi
mitmetasemeline kaadri valiku kontroll
ebastandartsete situatsioonide operatiivne lahendamine
Töötajale:
ametlik tööle vormistamine
sotsiaalsed garantiid
tasuta elamispind
sõidupiletite kompensatsioon
tugi kogu lepingu kestvusaja vältel