For arbeidsgiver:
mer enn 10 års arbeidserfaring
eget spesialist-team
profesjonell juridisk støtte
rekruttering av kandidater kontrolleres på flere nivåer
rask løsning i spesielle situasjoner
For arbeidstaker:
hvitt arbeid
sosial støtte
gratis bolig
reisefradrag
støtte under hele kontraktstiden