Generelle vilkår:
Bolig
Vi betaler alltid for bolig. Leilighetene er med alle fasiliteter, rom for maks. 2 personer. Dere skal ta med sengetøy og håndklær hjemmefra, alt annet vil være på plass. Boliger vil alltid ligge i nærheten av arbeidssted.
Arbeidstider
Vi tilbyr skiftarbeid. Vi gjør en individuell vurdering til grunn i hvert enkelt tilfelle, dette avhenger av type stilling man søker og landet. I hvert enkelt tilfelle diskuterer vi alle detaljene knyttet til arbeidstider for å inngå et kompromiss. Dette er som regel aksepterte generelle normer.
Arbeidsverktøy og klær
Vi låner alltid arbeidsverktøy og klær. Dersom du har ditt eget verktøy som gjør arbeidet ditt mer komfortabelt, erstatter vi kostnad knyttet til slitasje eller tap av verktøy. Vi setter dine behov i fokus og lytter til dine ønsker, vi forstår at hver enkel medarbeider jobber på den måte som føles mer komfortabel og bekvem.
Kostnader til biletter og drivstoff
Du får fradrag for reiser mellom hjem og fast arbeidssted dersom du jobber i henhold til planen som er avtalt mellom oss og deg. Dersom man reiser hjem oftere betaler man selv. Vi erstatter kostnad knyttet til drivstoff helt eller delvis, vi gjør en individuell vurdering til grunn i hvert enkelt tilfelle og diskuterer dette før man signerer kontrakten.
Lønn
Vi betaler alle skatter for deg, vi fungerer ikke som mellommann i rekrutteringsprosessen. Våre løner er gjennomsnittlige over hele Europa, vi gjør en individuell vurdering til grunn i hvert enkelt tilfelle, alt avhenger av din spesialitet, dine ferdigheter, erfaring og kvalifikasjonsnivå. Etter at vi har mottatt din CV og etter at personlig intervju er avsluttet, kan vi gi deg et arbeidstilbud.
Sveisere

Vi søker nå etter sveisere med forskjellige faglige kvalifikasjoner som kan utføre forskjellige sveisearbeider. Våre kunder er bedrifter som produserer stålkonstruksjoner for byggebransjen, gassutveksler og varmeutveksler, skipsreparasjonsvirksomheter, forskjellige bedrifter som produserer standard metallprodukter. Noen ganger trenger man kun en enkel visuell kontroll, noen ganger trenger man alltid kontroll med røntgen eller ultralyd. Alt avhenger av type produkt.

Krav til kandidater - minst 3 års erfaring, erfaring i Europa er en fordel, kunne lese tekniske tegninger, kunne snakke engelsk, kunne snakke andre fremmedspråk er en fordel, EU-pass. Fyll ut CV-skjemaet på vår hjemmeside eller send inn CV i ditt format, så vil du få arbeidstilbud.

Låsesmeder som monterer metallkonstruksjoner

Våre kunder er bedrifter som produserer stålkonstruksjoner for byggebransjen, gassutveksler og varmeutveksler, skipsreparasjonsvirksomheter, forskjellige bedrifter som produserer standard metallprodukter.

Krav til kandidater - minst 3 års erfaring, arbeidserfaring i Europa er en fordel, kunne lese tekniske tegninger, kunne utføre mindre sveisearbeider, sveiseferdigheter er en fordel, kunne snakke engelsk, kunne snakke andre fremmedspråk er en fordel, EU-pass. Fyll ut CV-skjemaet på vår hjemmeside eller send inn CV i ditt format, så vil du få arbeidstilbud.

Rørleggere

Våre kunder er byggbedrifter, bedrifter som vedlikeholder forskjellige typer bygninger.

Krav til kandidater - minst 3 års erfaring, arbeidserfaring i Europa er en fordel, kunne lese tekniske tegninger, kunne snakke engelsk, kunne snakke andre fremmedspråk er en fordel, EU-pass. Fyll ut CV-skjemaet på vår hjemmeside eller send inn CV i ditt format, så vil du få arbeidstilbud.

Elektriker

Våre kunder er bedrifter innen el-installasjon, byggeselskaper, forskjellige bedrifter. Vi søker etter både industrielektrikere og elektriker for byggebransjen, sterkstrøm og svakstrøm.

Krav til kandidater - minst 3 års erfaring, arbeidserfaring i Europa er en fordel, kunne lese tekniske tegninger, kunne snakke engelsk, kunne snakke andre fremmedspråk er en fordel, EU-pass. Fyll ut CV-skjemaet på vår hjemmeside eller send inn CV i ditt format, så vil du få arbeidstilbud.

Byggearbeidere

Våre kunder er byggeselskaper, privatkunder (som regel en boligsektor), forskjellige bedrifter som trenger et team av medarbeidere for periodisk reparasjon og ombygging. Vi søker etter forskjellige spesialister; malere, stukkatører, medarbeidere som kan installere aircondition, medarbeidere som kan montere gipsskiver, betongarbeidere osv.

Krav til kandidater - minst 3 års yrkeserfaring, arbeidserfaring i Europa er en fordel, kunne lese tekniske tegninger (dersom det trengs for å jobbe), kunne snakke engelsk, kunne snakke andre fremmedspråk er en fordel, EU-pass. Fyll ut CV-skjemaet på vår hjemmeside eller send inn CV i ditt format, så vil du få et arbeidstilbud.

Medarbeidere for industribedrifter

Våre kunder er forskjellige bedrifter som produserer samme typer varer. I sådanne bedrifter lærer man ofte det som må læres ved hvert enkelt arbeidssted, dersom hver enkelt bedrift har rutine for hvordan bedriftens unike varer skal produseres.

Krav til kandidater - minst 3 års erfaring på en industribedrift eller innenfor byggebransjen, arbeidserfaring i Europa er en fordel, oftere er det engelsk som kreves, men ikke alltid, kunne snakke andre fremmedspråk er en fordel, EU-pass. Fyll ut CV-skjemaet på vår hjemmeside eller send inn CV i ditt format, så vil du få et arbeidstilbud.