Generellt
Boende
Vi betalar alltid för bostäder. Lägenheterna är med alla bekvämligheter, högst 2 personer i ett rum. Man bör bara ta med sig sängkläder och handdukar, allt annat kommer att vara på plats. Boendet kommer alltid att ligga i närheten av arbetsplatsen.
Arbetstider
Arbete på rotationsbasis. I varje enskilt fall ska göras en individuell bedömning, allt beror på arbetet och landet. I varje enskilt fall diskuterar vi alla detaljer som gäller arbetstider och hittar en lösning som passar båda parter. Det är som regel generella allmänt accepterade normer.
Arbetskläder och arbetsredskap
Vi erbjuder alltid arbetskläder och arbetsredskap. Om du har en egen verktygsuppsättning som är bekvämare för dig och passar dig bättre kommer vi att ersätta dess eventuella slitage eller förlust. Vi är alltid redo att lyssna på dina önskemål angående denna fråga, eftersom vi förstår att varje person arbetar på det sätt som passar en bättre och som är mer bekvämt.
Biljetter och bränsle
Vi betalar utgifter förknippade med resor till och från jobbet om du och vi har avtalat dina arbetstider. Om du reser hem oftare sker det på din egen bekostnad. Bränslekostnader ersätts ibland delvis och ibland helt, varje fall är individuellt, vi diskuterar det innan kontraktet undertecknas.
Lön
Vi betalar alla skatter för dig, vi verkar inte som mellanhand. Våra löner är genomsnittliga i Europa, varje fall är individuellt och beror på ditt yrke, kompetens, erfarenhet och kompetensnivå. Efter att ha fått ett CV från dig och efter personlig intervju kan vi göra dig ett förslag.
Svetsare

Vi söker efter svetsare av olika kvalifikationer och kompetensnivåer. Våra kunder är företag som tillverkar byggnadsmetallkonstruktioner, utrustning för gasutbyte, värmeväxlarutrustning, skeppsreparationsföretag, olika företag som tillverkar standard metallprodukter. Ibland räcker en enkel visuell kontroll, ibland behöver man alltid röntgen eller ultraljud. Allt beror på typen av produkt.

Krav - minst tre års arbetslivserfarenhet i branschen, arbetslivserfarenhet i Europa är en fördel, förmågan att läsa och förstå tekniska ritningar, kunna tala engelska, att kunna ett annat språk är en fördel, EU-pass. Fyll i CV-formuläret på vår webbsida eller skicka in i ditt format så får du förslag från oss.

Låssmeder för att montera metallkonstruktioner

Våra kunder är företag som tillverkar byggnadsmetallkonstruktioner, utrustning för gasutbyte, värmeväxlarutrustning, skeppsreparationsföretag, olika företag som tillverkar standard metallprodukter.

Krav - minst tre års arbetslivserfarenhet i branschen, arbetslivserfarenhet i Europa är en fördel, förmågan att läsa och förstå tekniska ritningar, kunna fästa med svetsning, svetsfärdigheter är en fördel, att kunna tala engelska, att kunna ett annat språk är en fördel, EU-pass. Fyll i CV-formuläret på vår webbsida eller skicka in i ditt format så får du förslag från oss.

Rörmokar

Våra kunder är byggbolag, företag som sysslar med underhåll av olika typer byggnader.

Krav - minst tre års arbetslivserfarenhet i branschen, arbetslivserfarenhet i Europa är en fördel, förmågan att läsa och förstå tekniska ritningar, kunna tala engelska, att kunna ett annat språk är en fördel, EU-pass. Fyll i CV-formuläret på vår webbsida eller skicka in i ditt format så får du förslag från oss.

Elektriker

Våra kunder är elmonteringsföretag, byggbolag och andra industriföretag. Vi söker efter såväl elektriker för byggbranschen som elektriker för industriföretag, svagström och starkström.

Krav - minst tre års arbetslivserfarenhet i branschen, arbetslivserfarenhet i Europa är en fördel, förmågan att läsa och förstå tekniska ritningar, kunna tala engelska, att kunna ett annat språk är en fördel, EU-pass. Fyll i CV-formuläret på vår webbsida eller skicka in i ditt format så får du förslag från oss.

Byggarbetare

Våra kunder är byggbolag, privatkunder (ofta inom bostadssektorn), olika industriföretag som behöver ett team för periodisk renovering och reparation. Man behöver medarbetare inom olika specialiteter - målare, putsmurare, medarbetare för att installera luftkonditionering, medarbetare för att montera gipsskivor, betongarbetare etc.

Krav - minst tre års arbetslivserfarenhet i branschen, arbetslivserfarenhet i Europa är en fördel, förmågan att läsa och förstå tekniska ritningar (om det krävs för att få arbeta inom yrket), kunna tala engelska, att kunna ett annat språk är en fördel, EU-pass. Fyll i CV-formuläret på vår webbsida eller skicka in i ditt format så får du förslag från oss.

Medarbetare för att jobba på industriföretag

Våra kunder är olika företag som tillverkar samma typ av varor. På sådana företag blir man ofta utbildad på plats, eftersom varje tillverkare har sin egen rutin som de använder under tillverkning av sina unika produkter.

Krav - minst tre års arbetslivserfarenhet på ett industriföretag eller inom byggindustri, arbetslivserfarenhet i Europa är en fördel, ofta behöver man kunna engelska, men långt ifrån alltid, att kunna ett annat språk är en fördel, EU-pass. Fyll i CV-formuläret på vår webbsida eller skicka in i ditt format så får du förslag från oss