Till arbetsgivare:
mer än 10 års arbetslivserfarenhet
vårt team av specialister
professionell juridisk hjälp
kontroll av utvalda kandidater på flera nivåer
effektiv lösning av ovanliga situationer
Till arbetstagare
vitt jobb
sociala förmåner
gratis boende
reseersättning
stöd under hela kontraktstiden